O Firmie

Usługi transportowe, budowlane, wyburzeniowe – zapraszamy !

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie prac ziemnych, melioracyjnych oraz przygotowywaniu terenu pod budowę.
Dysponujemy dużym potencjałem maszynowym i transportowym, co w powiązaniu z doświadczeniem zawodowym naszych pracowników pozwala nam na podjęcie nawet najbardziej ambitnych zadań przy zachowaniu najwyższej jakości usług i stosunkowo niskich cen.
Wykonujemy roboty ziemne, niwelacje terenu, nasypy ziemne, wykopy, wyburzenia, rekultywację terenu, stabilizację podłoża oraz podbudowy pod posadzki przemysłowe.

Oferujemy również wykopy zbiorników retencyjnych, roboty drenarskie, odwodnienia terenów, usługi maszynami budowlanymi na zamówienie firm i klientów indywidualnych.

Gwarantujemy profesjonalną obsługę, zatrudniamy doświadczonych operatorów maszyn budowlanych posiadających wysokie kwalifikacje.